google-site-verification=Hz0gGGJtOhA6I7shjMyXptzxYUp4nXuaeucmA1MZUNo
Chi tiết Tin tức

Ghi chú: Dữ liệu cho 70 nước trên thế giới Nguồn: CSIL lấy dữ liệu từ nguồn chính thức: các Văn phòng thống kê quốc gia, các Hiệp hội chế tạo đồ gỗ quốc gia, Eurostat, Liên Hiệp quốc (Statistic Canada, US Census Bureau, China National Furniture Association, Amedoro, Japan Ministry of Finance, Japan Ministry of Economy, Trade and Industry) Những công ty hàng đầu trong ngành sản xuất đồ gỗ trên thế giới Ngành sản xuất đồ gỗ trên thế giới từ trước đến nay là ngành thâm dụng lao động và dựa vào tài nguyên thiên nhiên, theo đó có tình trạng cùng tồn tại của các công ty trong nước trên cơ sở các làng nghề thủ công hoạt động song hành với những công ty quy mô lớn. Khoảng 200 công ty hàng đầu trên thế giới chiếm trên 20% tổng sản xuất đồ gỗ trên thế giới (những công ty này được CSIL phân loại, lựa chọn và xếp hạng dựa trên tổng doanh thu từ sản xuất đồ gỗ của họ). Những công ty hàng đầu này nằm khắp nơi trên thế giới, cho thấy sự phổ cập toàn cầu hóa của ngành này. Có tổng số 57 công ty có trụ sở đặt tại các nước đang phát triển và 143 công ty có trụ sở đặt tại các nước phát triển. Theo dữ liệu CSIL, các công ty này có khoảng 1100 nhà máy trên thế giới. Tính ra trung bình một công ty có khoảng 6 nhà máy, với sự phân hóa rõ nét trong các nhóm công ty được xem xét, đánh giá. Cần lưu ý rằng khi quy mô công ty gia tăng thì số lượng các nhà máy cũng tăng lên. Tuy nhiên, phương thức sản xuất và quy trình tổ chức lại được tiến hành dựa trên nhiều yếu tố khác như vị trí địa lý (ví dụ như công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ thường là những công ty quy mô lớn và thường có số lượng nhà máy nhiều gấp đôi các công ty được xem xét trong nhóm công ty đó), sự chuyên môn hóa của công ty (số lượng các nhà máy tăng lên trong trường hợp công ty sản xuất những hàng hóa khác ngoài đồ gỗ), và cơ cấu (các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán thường có cơ cấu sản xuất phức tạp hơn).

 200 công ty sản xuất đồ gỗ hàng đầu trên thế giới: vị trí đặt trụ sở Vị trí địa lý Số lượng công ty Liên minh châu Âu 84 công ty Các nước châu Á 49 công ty Hoa Kỳ 45 công ty Nga và các nước châu Âu khác 18 công ty Các nước khác 4 công ty Nguồn: CSIL thu thập dữ liệu Khoảng 40% trong tổng số 200 công ty sản xuất đồ gỗ hàng đầu trên thế giới có nhà máy ngoài lãnh thổ nơi đặt trụ sở. Trong Bảng 4 dưới đây, vị trí đặt nhà máy của các công ty được liệt kê cho thấy tầm quan trọng của các nước đang phát triển ở châu Á. Ngoài ra, do số lượng các công ty sản xuất đồ gỗ Hoa Kỳ lớn hơn các công ty châu Âu, tầm quan trọng tương đối của hai khu vưc này thay đổi (ở châu Âu, mặc dù số lượng các công ty)

Hỗ trợ tư vấn trực tuyến
  •  
    Mr TRung   0903000735
Zalo